Sant Pere de Cubells

L’actual edifici de l’església parroquial de Sant Pere de Cubells, d’estil gòtic, substituí segurament el primitiu temple parroquial d’època romànica que tingué la vila, del qual han pervingut diverses referències documentals. En aquest sentit, hom disposa de l’acta testamentària de Ramon Arnau, atorgada l’any 1123, en la qual manà de ser enterrat a l’església de Santa Maria de Gualter, i ultra això llegà, entre altres béns, a l’església de Sancti Petri de Cubels, una peça de terra i els beneficis que es poguessin extreure d’un hort que deixà en herència a la seva esposa Ermessenda i a llur filla, dita també Ermessenda.

D’altra banda, el temple parroquial de Cubells figura esmentat en la relació de la dècima recaptada en la diòcesi d’Urgell els anys 1279, 1280 i 1391; d’aquest darrer any també es té notícia que disposava de tres beneficiats, anomenats Bernat de Tàpia, Guillem de Menàrguens i Tomàs Oller. (MLIR)

L’església actual de Sant Pere de Cubells és un magnífic edifici bastit a partir de la fi del segle XIII i el començament del XIV, que segueix encara la tipologia i el traçat en planta dels vells llenguatges romànics, però interpretats ja amb les noves formes gòtiques, que són evidents en el ràfec d’arcuacions polilobulades que corona la façana absidal. (JAA)