Sant Bartomeu de Pugis (Cubells)

Situació

Capçalera de l’església, amb l’absis mig esberlat que arrenca d’una gran socolada.

ECSA - E. Pablo

Les ruïnes de l’església de Sant Bartomeu es drecen a la banda de llevant del tossal on s’espargeixen els vestigis del poble abandonat de Pugis. L’itinerari per a arribar-hi és el mateix que s’ha descrit en la monografia precedent. (MLlR)

Mapa: 33-14(360). Situació: 31TCG287316.

Història

Fins ara la documentació no ha permès consignar cap notícia històrica sobre l’església de Sant Bartomeu, que a l’edat mitjana feia les funcions de culte per als habitants del...