Sant Andreu de la Serreta (Capolat)

Situació

Una vista de l’exterior de l’església amb la capçalera a primer terme. Cal notar-hi l’amplada que té l’absis, gairebé igual que la de la nau i la capella, posterior, oberta al costat de tramuntana.

R. Viladés

És situada en un dels planells de la Serreta, a un centenar de metres de la casa del mateix nom i un xic enlairada respecte al seu entorn. Per la banda de ponent s’obre una fondalada per la qual discorre la riera de Coforb. És voltada de camps i boscos. Aquesta església figura situada en el mapa del Servei de l’Exèrcit 1:50.000, editat pel Consejo...