Sant Martí de Cofort (Capolat)

L’església de Sant Martí de Cofort no conserva avui cap testimoni de la seva primera construcció romànica. Situada dins l’antic terme del castell de Capolat i, per tant, formant part del vescomtat de Cardona i batllia de Cardona posteriorment. La primera menció del lloc i de l’església és del segle XI en ésser referenciada en l’acta de consagració de Santa Maria de la Seu d’Urgell (Foccocuruo). L’església devia perdre la categoria parroquial que tenia el segle XI, car no és esmentada com a tal en la visita al deganat de Berga de l’any 1314. El segle XVIII Sant Martí de Cofort era sufragània...