Sant Climent de Gréixer (Ger)

Situació

Aspecte d’aquesta església del segle XII, d’interpretació complexa a causa de les refaccions que ha patit.

ECSA - A. Roura

Aquesta església presideix el petit poble de Gréixer, a ponent de Ger.

Mapa: 36-10 (217). Situació: 31TDG034964.

Just després d’haver passat Ger en direcció a la Seu d’Urgell, surt de la carretera N-260 una carretera local que va a Meranges, que cal deixar al cap de 3,2 km per prendre un trencall a mà dreta que mena a Gréixer. (RMAE)

Història

Aquesta antiga parròquia, ara sufragània d’All, és documentada per primera vegada en l’acta de...