Sant Joan de l’Avellanet (Bagà)

Situació

Vista de l’església des del costat de llevant. Hom hi pot apreciar l’absis, sense cap obertura i molt més baix que la nau i la manera singular per aquests dos elements s’encaixen per l’exterior.

R. Viladés

Aquesta petita església es troba situada a força alçada respecte al riu Bastareny, en un lloc des del qual hom pot contemplar vers llevant la frondosa vall. L’edifici es troba enmig d’uns prats. Aquesta església figura situada en el mapa del Servei de l’Exèrcit 1:50.000, editat pel Consejo Superior Geográfico, full 255-M781: x 04, 0 — y 79, 6 (31 TDG 040796).

De la plaça...