Vila de Bagà

Situació

Bagà, capital de municipi, és una vila que es troba un xic més amunt de Guardiola de Berguedà. Aquesta vila figura situada en el mapa del Servei de l’Exèrcit 1:50.000, editat pel Consejo Superior Geográfico, full 255-M781: x 06,2 — y 78,7 (31 TDG 062787).

Història

Un aspecte de l’antiga muralla de la vila, segons una fotografia del final del segle XIX.

La història de la vila de Bagà, a la vall del Bastareny, s’ha de lligar a la dels seus senyors, els barons de Pinós, car fou aquesta vila la capital de la Baronia.

El lloc de Bagà (Bagada) és...