Santa Magdalena de Faia (Bagà)

L’antiga església de Santa Magdalena devia trobar-se situada molt prop del castell de Faia, possiblement a l’aiguabarreig del riu Bastareny amb el torrent de Torrentols. El lloc de Faia és esmentat per primera vegada en l’acta de consagració de l’església monacal de Sant Llorenç prop Bagà, l’any 983 (Et in Faia, casas et terras et vineas cum affrontaciones illorum). El lloc s’ha de vincular, doncs, a les propietats del monestir de Sant Llorenç. L’any 1087 a Faia (Ipsa Faia). al comtat de Cerdanya i a la vall de Brocà, a l’apèndix del Puig que es diu d’Avellanet (in comitatu Cerdaniense, in...