Sant Martí de Talarn

Malgrat l’abundant documentació que és conserva relativa al castell ivila de Talarn des del segle XI, la documentació referent a la seva església és escassa i tardana. La primera referència sobre la parròquia de Talarn és del 1080, quan el comte Ramon V encomanà a Oliver Bernat, feudatari de Guillem Folch, el castell de Talarn, la meitat de la parròquia i les esplugues de Susterris, i a Sunyer Ramon el mateix castell i la vuitena part de la parròquia.

Pels volts del 1526 obtenia la vicaria perpètua de la vila de Talarn Joan Farrer, i era inclosa dins de l’oficialat de Tremp. L’any 1639 s...