Santa Maria de Castelló d’Encús (Talarn)

Bé que el castell i el lloc de Castelló d’Encús són consignats des del segle XI, no ens han pervingut mencions instrumentals d’aquesta església, tradicional sufragània de Sant Martí de Rivert. Actualment és abandonada, com tot el poble.