Sant Martí de Taravaus (Navata)

Situació

Una vista de l’exterior de l’església des del costat nord-est; hi és visible l’absis, mig tapat i, sobretot, els quantiosos afegitons que ha sofert l’edifici al llarg de la seva història.

F. Tur

L’antic terme de Taravaus, agregat al de Navata l’any 1969, s’estén per la vall mitjana del Manol, 5 km al nord-est de l’actual cap de terme. Un conjunt reduït de masies formen l’únic nucli una mica consolidat de població a l’entorn de l’església parroquial de Sant Martí. Aquest terme també comprèn masies disperses.

Mapa: 258M781. Situació: 31TDG910772.

A...