Sant Martí de Viladrau

Situació

Les dues arcades que resten de l’església, vestigi, potser, d’un atri.

M. Anglada

Sant Martí de Viladrau és l’església parroquial del poble homònim, alqual hom pot accedir des de diversos llocs amb bona carretera. Aquesta església figura situada en el mapa del Servei de l’Exèrcit 1:50.000, editat pel Consejo Superior Geográfico, full 332-M781: x 49,4 —y 33,2 (31 tdg 494332).

La clau de l’església cal demanar-la al rector de la parròquia o a les monges del convent de les dominicanes de l’Anunciata, que tenen casa a aquest poble. (GOP)

Història

...