Sant Martí o Santa Maria de la Nou (Alòs de Balaguer)

Situació

Interior del temple, que conserva l’arrencada de les pilastres que suportaven els arcs torals, avui desapareguts.

ECSA - J. Giralt

Les restes d’aquesta església es troben cap al NW del terme municipal d’Alòs de Balaguer.

Mapa: 33-13(328). Situació: 31TCG264445.

Seguint la pista que porta d’Alòs a la Maçana es troba, a 2 km del poble, la cruïlla la Maçana-Sant Mamet. Per la pista de l’esquerra, que és la bona, a 2, 8 km hi ha l’església de Santa Maria de la Nou.

Història

No es té cap notícia directa sobre aquest edifici. Tenim tan sols una notícia tardana, de l’any 1334, en què...