Sant Miquel de la Corriu (Guixers)

A desgrat de no haver pogut trobar cap dada històrica que faci referència a aquesta església, cal admetre’n l’origen en època romànica. Les característiques arquitectòniques de l’edifici actual, però, fan pensar en una obra posterior, refeta, a més, l’any 1631, segons consta en una de les dovelles de la porta de l’església. Una llinda, datada l’any 1732, porta gravada aquesta frase:“Tomàs Ribera Rec. me fecit”.