Sant Miquel de Montoriol d’Amunt (Montoriol)

D’aquestae sglésia, consagrada el 1011 i que depenia de l’abadia d’Arles, encara n’eren visibles fa pocs anys les ruïnes; es tractava d’una església de nau única, coberta amb volta sobre arcades laterals. Foren enderrocades, fa poc, per un propietari de residència secundària.