Santa Maria de Montoriol d’Amunt (Montoriol)

Consagrada també el mateix dia i any que la propera església de Sant Miquel de Montoriol d’Amunt (1011), potser correspon a l’actual capella del mas Costa o bé a una possible capella del castell de Montoriol d’Amunt.