Sant Miquel del castell de Prades

Situació

Aspecte de l’església després de les obres de consolidació.

ECSA - J. Figuerola

L’església de Sant Miquel és situada en el nucli antic de la vila de Prades, contigua a les restes de l’antiga muralla, al nord-oest de la població, a l’indret on hi havia hagut el castell.

Mapa: 33-17(445). Situació: 31TCF317753.

Les restes de l’església són visibles des del carrer del Castell i s’hi accedeix per aquest carrer, a través d’un antic corral construït davant l’església i d’un esvoranc fet a l’absis. (JFM)

Història

Aquesta capella devia ésser bastida juntament amb el castell en una data per ara indeterminada, probablement a la segona meitat del segle XII. El castell el 1554 ja es trobava en mal estat de conservació i el 1774 es va vendre en diverses parts. També l’església, ja desafectada, va ser repartida entre diversos propietaris, que hi construïren corrals i habitatges.

En l’actualitat la part de llevant l’església, que no és afectada per cap habitatge, és de propietat municipal i es troba en curs de restauració. L’any 1994 es procedí a netejar el conjunt, es refeu l’embigat i la teulada i es consolidà l’aparell. És previst acabar la restauració aquest any 1995. Les obres, a iniciativa de l’ajuntament de la vila, tenen el suport econòmic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. (EGJ-CPO)

Església

Planta de la capçalera de l’església, únic sector no ocupat per habitatges.

J. Figuerola

Resten pocs vestigis visibles d’aquesta antiga església, sols l’absis amb la volta enrunada, un tram de set metres de la nau i una antiga capella lateral a l’extrem de llevant del mur nord. Devia ésser una construcció relativament gran i sòlida pel que s’observa de les característiques constructives dels murs, de carreus ben treballats i molt regulars, d’una gran amplada (1,50 m), propis de les obres de la fi del segle XII. Originàriament, es tractava d’una església d’una sola nau, coberta amb volta de canó i capçada a llevant per un absis semicircular. Fins a les obres de consolidació, aquesta nau era ocupada per murs divisoris d’antics corrals.

El tipus de pedra emprada és la típica pedra arenisca rogenca de la serralada de Prades. Al centre de l’absis se situa una finestra de doble esqueixada amb arc de mig punt, i al costat nord una petita fornícula. L’absis presenta un gran esvoranc al sector sud que permet el pas a l’interior de l’edifici. Aquesta obertura també permet veure el sistema constructiu dels murs, a l’exterior de pedra treballada i amb el nucli de maçoneria i morter de calç.

Al costat nord de l’església hi ha oberta una antiga capella coberta amb una volta de canó que presenta una finestra, una petita porta d’accés i una obertura efectuada al gruix del mur feta més tardanament.

El mur sud de la nau fou mutilat per obertures d’accés a un habitatge construït al sector de ponent de la nau; la seva porta sembla insinuar el brancal de la primitiva porta d’entrada a l’església. L’altra obertura original d’aquest mur és una petita finestra molt alta i amb la forma d’espitllera, d’arc de mig punt, situada prop de l’absis.

La volta de la nau ha desaparegut i ara l’església té un sostre d’embigat i una teulada coberta de teules. (JFM)

Bibliografia

  • Cruañes, 1990, pàgs. 63-64.