Santa Magdalena de Prades

Al segle XIII hi havia a Prades una capella dedicada a santa Maria Magdalena, el patronatge de la qual va ser cedit el 1298 per un canonge tarragoní, Andreu d’Alba rea, als mercedaris de Tarragona. Aquest canonge, a més, va dotar la capella amb diverses terres a Vilanova de Prades per al manteniment d’una xantria. En aquesta capella s’establí una comanda de l’orde de la Mercè, segons la bibliografia local, des del 1290. El 1547 es fa menció només de la presència de dos religiosos (un d’ells el comanador). El 1574 s’ordenà la seva supressió, com altres casos semblants, a causa de la seva pobresa. Només un topònim, “la Comanda” (antigament la “Comanda de Santa Magdalena”), que designa una partida de terra situada no gaire lluny del nucli de la vila de Prades, al nord, recorda l’existència d’aquesta església i de la comanda dels mercedaris.