Sant Ponç (Sant Boi de Lluçanès)

Situada dins l’antic terme del castell de Lluçà, del qual s’independitzà aviat, quedant dins el terme de Sant Boi de Lluçanès, fou una capella rural vinculada a la parròquia de Sant Boi. Les primeres notícies de l’existència de la capella es troben a partir de l’any 1077. El 1358 es confirma la seva vinculació a la parròquia de Sant Boi, però després aviat desapareix de la documentació. De la capella no queda cap rastre, si bé al seu emplaçament hi ha ara el mas Santponç, que conserva encara el nom antic.