Sant Salvador de Bellver (Sant Boi de Lluçanès)

Situació

Vista de conjunt de l’església, amb el mas de Sant Salvador al costat, des del cantó nordoriental.

J. Pagans-TAVISA

Aquesta església, també anomenada Sant Salvador d’Orís, es troba a 952 m d’altitud, a l’extrem de llevant del terme, a la punta d’una carena que domina la part de tramuntana de la Plana de Vic, que separa la riera de Talamanca de la d’Orís. Aquesta església figura situada en el mapa del Servei de l’Exèrcit 1:50.000, editat pel Consejo Superior Geográfico, full 294-M781: x 33,3 —y 56,8 (31 tdg 333568).

Des de sota el campanar de l...