Sant Roc de les Núvies (Vilablareix)

Cal identificar les ruïnes de l’antiga ermita coneguda al principi del segle XX per Sant Roc de les Núvies, situades al cim del puig de Sant Roc, amb les de la “basilicam Sancti Christophori de Nobinolas”, que és documentada l’any 882 en la donació de diverses esglésies que el bisbe Teuter, féu a la seu gironina. L’edifici actual és tardà, dels segles XVI-XVII.