Sant Salvador de les Gunyoles (Avinyonet del Penedès)

L’actual parròquia de Sant Salvador té arrels romàniques, ja que apareix documentada com a tal l’any 1160, que consta que es trobava a l’apèndix d’Olèrdola, en el terme del castell de les Gunyoles. L’any 1185 ja s’havia separat de la parròquia de Sant Pere d’Avinyó.

És possible que aquesta església sigui una de les capelles sufragànles de Sant Miquel d’Olèrdola, que són relacionades en l’acta de consagració de l’any 992.

La primitiva església romànica degué sofrir moltes modificacions al segle XVI. Finalment el 1776 s’enderrocà completament el temple I s’edificà de nou amb l’aixecament d’una...