Torre de l’Arboçar de Baix (Avinyonet del Penedès)

Situació

Vista d’aquesta torre de planta circular, encara força ben conservada.

ECSA - J. Bolòs

Torre situada al veïnat de l’Arboçar de Baix, en un indret lleugerament elevat, al SW del terme d’Avinyonet, a prop d’Olèrdola. En part resta adossada a una construcció moderna.

Mapa: 35-17(447). Situació: 31TCF964763.

Des de la carretera que venint de Vilafranca va a Olivella, surt a mà esquerra la carretera de l’Arboçar; poc abans d’arribar-hi, veiem a la dreta el lloc de l’Arboçar de Baix amb la seva torre. (JBM)

Història

El primer document que s’ha trobat que esmenta...