Sant Salvador del mas Bover (Jorba)

Situació

Detall de les seves ruïnes.

Arxiu Gavín

Adossada al mas Bover, masia situada al nord del terme municipal de Jorba, hom pot veure les ruïnes d’aquesta antiga capella mig amagades per la vegetació. (MLIR)

Mapa: 35-15(391). Situació: 31TCG798074.

História

Malauradament d’aquesta església no ha arribat avui dia cap notícia del seu passat històric, tot i que les restes constructives que encara romanen testimonien la seva existència en temps medievals. (MLIR)

Església

Les ruïnes d’aquesta església, molt malmeses i transformades, posen en evidència que es tractava d’un edifici d’una...