Santa Maria de l’Estrada (Agullana)

Aquesta església apareix esmentada en les Rationes decimarum dels anys 1279 i 1280. L’any 1362 consta com a sufragània de la parròquia d’Agullana, mentre que en els nomenclàtors del final del segle XIV figura com a parroquial. Sembla que perdé aquesta categoria ja al segle XV. L’edifici actual és una obra del final del segle XVIII, que es troba sense culte i en estat d’abandó. Hi ha un projecte per a recuperar-la.