Santa Maria de Tortellà

El testament del comte Sunifred de Besalú i Cerdanya, de l’any 966, proporciona la primera referència de l’indret de Tortellà en deixar al monestir de Santa Maria de Ripoll “ipsum alodem de Torteliano, quem ego habui de Argemiro vel de alios homines”. De la mateixa manera, l’any 979, Miró Bonfill, comte de Besalú i bisbe de Girona, establí a les seves darreres voluntats la donació a la seu de Girona de “ipsum meum alodem de Torteliano qui mihi advenit per escripturam legitimam de Abone levita”. Tanmateix, aquest segon document mereix una atenció especial, ja que testimonia per primera vegada l...