Santa Maria del Camp (Garriguella)

L’actual santuari formava part d’un antic priorat benedictí. Per un document de l’11 de desembre de 1218 el comte Hug III d’Empúries i la seva muller Maria donaren al prior de “Sancta Maria de Campis de Garriguela” la tercera part del delme de la parròquia de Sant Martí de Baussitges i del domini directe d’un mas de Freixe, els dos llocs de l’actual terme d’Espolla. L’any 1314 només residien al convent el prior i dos preveres seculars. En els nomenclàtors del segle XIV és esmentat el “prioratus sancte Marie de Campis”. El priorat fou agregat a l’abadia de Santa Maria de Roses. L’any 1592...