Jaume Calvetó, el farmacèutic d'Arenys

Arenys de Mar és una població que, al costat de les seves activitats agrícoles i de pesca, desenvolupà durant la primera meitat del segle XIX activitats industrials. Lògicament, i seguint la línia de la industrialització catalana, són els filats i els teixits els que s’instal·len a la població del Maresme, a més de les drassanes, vinculades al comerç marítim. Però Arenys també tenia petits establiments dedicats a la indústria química.

Fàbriques de productes químics a Arenys de Mar (1849).

El quadre adjunt fou publicat per Madoz el 1849; hi figuren 8 establiments dels indicats...