El massís de Garraf-Ordal

Paret del puig de Martell, a Vallbona. El relleu del massís de Garraf es torna en certs punts molt accidentat, com ara en aquest barranc del vessant litoral.

Xavier Parellada

El massís de Garraf-Ordal (1.8), entre els principals espais naturals del sistema litoral català.

El massís de Garraf-Ordal, integrat parcialment al Parc Natural del Garraf, constitueix l’extrem sud-occidental de la Serralada Litoral Catalana. Es presenta com una unitat orogràfica ben definida, que queda limitada al nord i a l’est, respectivament, per les valls de l’Anoia i del Llobregat, a l...