Les serres de Gaià

Vista de les muntanyes de Selmella. L’abandó dels bancals afavoreix processos de regeneració de la vegetació espontània que, tot i així, es veuen sovint entorpits pel foc.

Oriol Alamany

Les serres de Gaià (2.3), entre els principals espais naturals del sistema litoral català.

Sota aquest nom s’agrupen una sèrie de muntanyes que es troben a cavall de les comarques de l’Alt Camp, el Penedès i la Segarra, i que, més o menys, envolten el curs del riu Gaià: serres de Miramar, Comaverd, Brufaganya, Queralt, Ancosa i del Montmell.

Integrades per variades roques...