La serra del Montsant

El congost de Fraguerau, que separa les serres del Montsant i de la Llena, és particularment atractiu per les espectaculars formes erosives de les roques conglomeràtiques. Vegeu com el bosc de ribera ressegueix fidelment el curs del riu Montsant.

Jaume Orta

La serra del Montsant (1.10), entre els principals espais naturals del sistema litoral català.

Situat dins el sector occidental de la Serralada Litoral Catalana, el Montsant forma un bloc molt individualitzat i característic que s’estén en direcció E/NE-W/SW al llarg de gairebé 20 km. El seu vessant meridional s...