El riu Ebre (tram Riba-roja-Amposta)

Illa fluvial, sota Móra d’Ebre. La intensa explotació de les fèrtils terrasses i vores del riu ha fet que les millors mostres de vegetació de ribera es localitzin bàsicament a les illes i els bancs de sediments de formació recent.

ECSA

El tram Riba-roja-Amposta de l'Ebre (2.6), entre els principals espais naturals del sistema litoral català.

L’Ebre se singularitza pel fet de ser l’únic gran riu dels Països Catalans, i això es manifesta tant en el paisatge que afaiçona com en les comunitats biològiques que acull. Entre la presa de Riba-roja i Amposta...