Les serres de Cardó i del Boix

La intensitat i la freqüència dels incendis han fet que actualment la coberta arbòria de la serra del Boix sigui ben escassa.

Ernest Costa

Les serres de Cardó i del Boix (1.11), entre els principals espais naturals del sistema litoral català.

El massís format per les serres del Boix i de Cardó, continuació natural dels ports de Beseit, constitueix el primer tram de la Serralada Pre-litoral Catalana al nord de l’Ebre. S’estén des de la cubeta de Móra fins al coll de l’Alba i manté una clara orientació nordsud. A l’est cau molt bruscament sobre els plans del Burgà...