Sant Llorenç del Munt i la serra de l’Obac

Una imatge del vessant de llevant de Sant Llorenç del Munt, el més abrupte del massís. La combinació de diferents nivells de cingles i rocams conglomeràtics amb boscos mediterranis (alzinars i pinedes secundàries) és el tret que resumeix les característiques del paisatge d’aquesta muntanya.

Ernest Costa

Sant Llorenç del Munt i la serra de l’Obac (1.4), entre els principals espais naturals del sistema litoral català.

El massís format per Sant Llorenç del Munt i la serra de l’Obac, a cavall de les comarques del Vallès Occidental i del Bages, s’integra dins el sector...