Les serres de Pàndols i de Cavalls

Espadats i costers meridionals de la serra de Cavalls.

Ernest Costa.

Les serres de Pàndols i de Cavalls (2.5), entre els principals espais naturals del sistema litoral català.

Entre els rius de la Canaleta i Sec, que prolonguen pel nord-est els ports de Tortosa i Beseit, es localitzen les serres de Pàndols i de Cavalls, muntanyes que configuren la transició entre les terres litorals i les planes continentals de la depressió de l’Ebre. Malgrat les escasses altituds (el cim més alt és el puig Cavaller de 709 m), presenten un relleu abrupte i retallat per barrancs...