Els estanys de Sils

Herbassars d’aiguamoll i plantacions de pollancres als terrenys de l’antic estany de Sils.

Ernest Costa

Els estanys de Sils (2.1), entre els principals espais naturals del sistema litoral català.

Aquest espai és constituït per una petita part de la depressió en què s’ubicava un extens estany —l’antic estany de Sils— que tenia unes dimensions de cinc quilòmetres de llargada per un i mig d’amplada. L’estany, situat al bell mig de la plana de la Selva, fou dessecat de manera definitiva a mitjan segle XIX, després de força intents anteriors frustrats o incomplets...