Montserrat

Abundància de monòlits rocosos a l’extrem occidental de Montserrat. El vessant meridional de la muntanya torna a ser cobert per alzinars i pinedes de pi blanc, després dels incendis del 1986.

Dreamstime / Lagui

Montserrat (1.5), entre els principals espais naturals del sistema litoral català.

El massís de Montserrat, juntament amb Sant Llorenç del Munt, constitueix la zona més important del sector central de la Serralada Pre-litoral catalana. S’aixeca molt bruscament sobre les planes i serres veïnes i especialment sobre el riu Llobregat, que discorre a poc més de...