Els acantocèfals

Els acantocèfals són animals vermiformes paràsits que, en estat adult, viuen sempre en l’intestí de vertebrats. El seu estudi és d’un gran interès pel fet que són agents causants de malalties d’animals tant silvestres com domèstics, i també, més rarament, de l’home. La seva morfologia reflecteix una adaptació profunda a la vida parasitària i al seu microhàbitat entèric; destaca, sobretot, la poca extensió dels sistemes muscular, nerviós, circulatori i excretor, com també la pèrdua completa del sistema digestiu. L’organisme no és, doncs, sinó un sac pseudocelomàtic d’òrgans reproductors proveït...