Els cinorincs

Els cinorincs, microscòpics i de vida marina, al nostre país no han estat estudiats a fons fins ara, tot i que es consideren molt comuns a totes les mars. El seu aspecte extern recorda molt el de les larves dels dípters, sobretot per la cutícula dividida en anells i per les setes terminals del cos. L’exemplar de l’esquerra, de l’espècie Echinoderes dujardini, fou trobat en mostres d’aigua procedents dels fons de posidònia dels voltants de Tossa de Mar, a 5 m de profunditat; hi podem distingir perfectament els caràcters externs d’aquests animals. A la dreta, un detall dels anells del...