Els nematomorfs

Exemplar adult d’un nematomorf del gènere Gordius, molt comú en aigües dolces, l’aspecte filiforme del qual el fa inconfusible. En estat larval, aquests verms parasiten artròpodes.

Hervé Chaumeton / Jacana.

Els nematomorfs formen un petit grup de verms d’aspecte filiforme. A les nostres latituds, són paràsits d’artròpodes en la seva fase juvenil i quan són adults fan vida lliure als torrents i rius, a les mars i fins i tot a les aigües temporànies. És freqüent veure’n els adults, de vegades en grans quantitats, movent-se i cargolant-se a l’aigua de les llacunes. El nom de...