Els rotífers

En la seva morfologia general. els rotífers destaquen per les seves petites dimensions (menys de 2 mm de llargada), per l’aparell rotatori de funció locomotriu i filtradora que tenen a la part oral, i per la presència d’una lloriga feta de plaques en algunes de les espècies. La de la fotografia, Keratella cochlearis, fa part de la fauna planctònica de les nostres aigües dolces.

Miquel Blasi.

Els rotífers comprenen unes 2000 espècies de petites dimensions (de 100 a 500 µm, tot i que excepcionalment poden ésser més petits, d’uns 50 µm, o més grans, fins a 2500 µm). Viuen gairebé...