Els gnatostòmuls

Morfologia general dels gnatostòmuls: A Austrognathia (A’ detalls de la placa basal d’A. kirsteueuri i de les mandíbules d’A. boadeni); B Gnathostomula (B’ detall de les mandíbules i B" detall de la placa basal i de les mandíbukes de G. mediterránea); i C. Haplognathia simplex (C’ detall de la placa basal i les mandíbules). Hom ha indicat en el dibuix: 1 cilis sensorials, 2 boca, 3 faringe, 4 ovari, 5 vagina, 6 òrgan de la bossa o bursa, 7 testicles, 8 aparell copulador, 9 estilet.

Biopunt, a partir de fonts diverses

Els gnatostòmuls (Gnathostomula) o...