Els artiodàctils: senglar, isard, cabra, cérvol i afins

Diferents adaptacions del peu dels artiodàctils al medi muntanyenc. En el cas de la cabra (A, A’), el peu s’adapta al medi rocós: presenta soles toves i elàstiques, que permeten una gran adherència, i amb els voltants durs per apuntalar el peu a les anfractuositats de la roca (1); no té membrana interdigital, la qual cosa li permet d’obrir independentment els dos dits i que actuïn com de pinça; i presenta unglots rudimentaris en els dits segon i cinquè, que poden fer de taló de fre accessori en el descens (2). En el cas de l’isard (B), el peu té un septe o membrana entre...