Els insectívors: eriçons, talps i musaranyes

Dents molariformes dels insectívors: A de disposició zalambdodonta, corresponents en concret a Solenodon paradoxus, i B de disposició dilambdodonta, corresponents al talp (Talpa europaea).

Gustavo Hormiga, a partir de fonts diverses.

Els insectívors són el grup més antic dels euteris actuals. Probablement van derivar dels eupantoteris, mamífers mesozoics de les dimensions d’una musaranya o d’un ratolí. Es coneixen fòssils des del Cretaci, fa aproximadament cent milions d’anys, i de la seva línia primitiva s’originaren altres grups de mamífers placentaris...