Els rosegadors: lirons, rates, talpons i afins

Les corones dentàries dels rosegadors presenten una gran variabilitat, relacionada generalment amb els hàbits alimentaris. El tipus de corona permet agrupar-los en famílies, i les particularitats són emprades en sistemàtica per a diferenciar espècies. L’esquema indica diferents tipus de corona en nou famílies de rosegadors: 1 castòrids, 2 esciúrids, 3 arvicòlids, 4 múrids, 5 cricètids, 6 glírids, 7 hidrocoèrids, 8 octodòntids i 9 histrícids.

Gustavo Hormiga, a partir de fonts diverses.

Els rosegadors constitueixen l’ordre de mamífers més diversificat. Conté unes 1700 espècies...