Els quiròpters: ratpenats

El grup dels quiròpters (del grec kheír, mà, i pterón, ala) es caracteritza perquè és l’únic ordre de mamífers totalment adaptat al medi aeri, gràcies a la transformació dels seus membres anteriors en ales. Aquests animals realitzen un veritable vol batut, molt més perfeccionat que el de certes espècies de mamífers tropicals que només són capaces de planar. No obstant això, els ratpenats no han assolit el grau d’adaptació al vol aconseguit pels ocells; una de les seves principals diferències respecte d’aquests és la manca d’estructures alars que siguin fàcilment regenerables en cas de produir...