Els carnívors: guineu mostela, linx i afins

Els carnívors constitueixen un grup homogeni pel que fa a les seves característiques generals, amb un nombre bastant reduït d’espècies actuals: unes 230, agrupades en 91 gèneres i 7 famílies.

Actualment, el grup és considerat monofilètic. La història dels carnivors s’inicia a mitjan Paleocè en separar-se del tronc ancestral dels insectívors i donar lloc a la primera superfamília de l’ordre, els miacoïdeus. Aquests es van extingir a començament de l’Oligocè, després de donar lloc, durant l’Eocè (fa 5425 milions d’anys), a les dues superfamílies actuals, els canoïdeus i els feloïdeus. La...