Els cetacis: balenes i dofins

Dels inicis de l’Eocè mitjà ens han arribat restes d’uns mamífers de vida aquàtica i forma hidrodinàmica que sembla que van evolucionar a partir d’un grup d’insectívors próxim als ungulats. Aquests mamífers primitius, coneguts amb el nom d’arqueocets, es van extingir, probablement, a finals de l’Eocè o a principis de l’Oligocè. En canvi, un o més tàxons encara no identificats actualment i d’evolució semblant, peró independent, a la dels arqueocets van evolucionar i donaren lloc als cetacis actuals. Avui en dia, aquest procès evolutiu no és encara aclarit i es discuteix si els dos subordres de...