Els lagomorfs: conill i llebre

Àrea de distribució mundial de l’ordre dels lagomorfs de la família dels lepòrids (en verd) i, sobreposada, la corresponent a la família dels ocotònids (ratllat blau).

Maber, extret de Macdonald, 1985).

Els lagomorfs constitueixen un ordre de mamífers relativament restringit, format per 58 espècies, distribuïdes per tot el món, ja sigui de forma natural o perquè han estat introduïdes. Totes aquestes espècies s’agrupen en onze gèneres i dues famílies: la dels ocotònids, que inclou les piques, i la dels lepòrids, que agrupa les llebres i els conills.

Les...