Aine Bru

“Ego magister Ayna Bru pictor alamanus pro nunc degens Barchinonae”

Els primers documents coneguts d’Aine Bru diuen que el 3 de juny de 1500 vivia a Girona i que allí va contractar la pintura del retaule de la Mare de Déu del Roser per al convent dels dominicans. Un any més tard la seva dona, Joana de Mira, i el seu fill Guillem s’estaven amb ell quan va rebre el nou encàrrec de pintar la predel·la de l’esmentat retaule del Roser, un conjunt avui desaparegut (Freixas, 1984b). Poc temps després es traslladà a Barcelona, ja que abans del 6 d’octubre de 1502 estava ocupat en la pintura del...